به گزارش افکارنیوز،

4 دیدار در روز نخست این رقابت ها برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است: تیم کشتی آزاد استقلال تهران 7- شهدای زنجان 3

استقلال تهران 7 – دانشگاه آزاد اسلامی 3

دانشگاه آزاد اسلامی 10- شرکت سهامی فرش ایران صفر

شهدای زنجان 8- شرکت سهامی فرش ایران 2

نتایج انفرادی دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی 10- شرکت سهامی فرش ایران صفر (اسامی تیم دانشگاه آزاد در ابتدا آمده است):

57 کیلوگرم: عرفان آئینی، برنده 10- میلاد نادری صفر

61 کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی، برنده 12- احسان رنجبر 2

65 کیلوگرم: پیمان بیابانی، برنده 10- اسماعیل ناظریان صفر

70 کیلوگرم: مجتبی عموزاد خلیلی، برنده 12- حسین رنجبر 1

74 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور، برنده 10 – محمد محولاتی صفر

79 کیلوگرم: مرتضی میرزایی، برنده 12- آرش محمدی صفر

86 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور، برنده 10- امیررضا مجاوری صفر

92 کیلوگرم: حسین جلالی نژاد، برنده 12- دانیال خرمی صفر

97 کیلوگرم: میثم عبدی، برنده 12- پوریا قدرتی 1

125 کیلوگرم: سجاد عزیزی، برنده 10- محمدرضا حسین پور صفر

استقلال تهران 7- شهدای زنجان 3 (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

57 کیلوگرم: نادر حاج آقانیا، برنده 10- محمد کابلی صفر

61 کیلوگرم: عرفان جعفریان، برنده 10- یونس سرمستی صفر

65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، برنده 12- محمدکاظم خدابنده لو 2

70 کیلوگرم: علی اسماعیل پور 2- میثم حیدری، برنده 2

74 کیلوگرم: جمال عبادی، برنده 2- رضا مقتدر 1

79 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر، برنده 10- علی شفیع زاد صفر

86 کیلوگرم: سجاد غلامی 2- علیرضا صابریان، برنده 4

92 کیلوگرم: امیر محمدی، برنده 3- مسعود مددی 2

97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان 2 – اباذر اسلامی، برنده 2

125 کیلوگرم: عباس فروتن، برنده 5- نعیم حسن زاده صفر

استقلال تهران 7 – دانشگاه آزاد اسلامی 3 (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

57 کیلوگرم: نادر حاج آقانیا، برنده 3- محمد خدابخشی صفر

61 کیلوگرم: عرفان جعفریان، برنده 15- میرعلی باوفا سادات 9

65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، برنده 5- فرزاد عموزاد خلیلی 4

70 کیلوگرم: یونس امامی، برنده 14- فرهاد نوری 4

74 کیلوگرم: جمال عبادی 5- مسعود کمروند، برنده 8

79 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر، برنده 5- محمد نخودی 3

86 کیلوگرم: سجاد غلامی 3 – سید محمدحسین میرباغبان، برنده 13

92 کیلوگرم: امیر محمدی 1- حسین شهبازی، برنده 2

97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده 4، ضربه فنی- حسین جلالی نژاد 4

125 کیلوگرم: عباس فروتن، برنده 4- امین طاهری 3

شهدای زنجان 8- شرکت سهامی فرش ایران 2 (اسامی تیم زنجان در ابتدا آمده است):

57 کیلوگرم: مهدی حسن نیا صفر – رضا خلاقی، برنده 6

61 کیلوگرم: یونس سرمستی، برنده 10- امیرحسین رسولی صفر

65 کیلوگرم: سپهر اسماعیلی 7- مجید ساده، برنده 9

70 کیلوگرم: محمد زمانی، برنده 6 – حسین رنجبر 4 (مصدوم شدند)

74 کیلوگرم: محمد شهبازنژاد، برنده 10- محمد محولاتی 4 (مصدوم شدند)

79 کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی، برنده 10- علیرضا محمدی صفر

86 کیلوگرم: هادی رستمی، برنده 4- علیرضا نقی لو 2

92 کیلوگرم: مسعود مددی، برنده 6- طاها خمینه صفر

97 کیلوگرم: اباذر اسلامی، برنده 10- پوریا قدرتی صفر

125 کیلوگرم: نعیم حسن زاده، برنده 7- محمدرضا حسین پور1