پخش زنده دور تعیین خط فرمول یک هلند امروز ۴ شهریور ۱۴۰۲

در ادامه می‌توانید پخش زنده دور تعیین خط فرمول یک هلند امروز ۴ شهریور ۱۴۰۲ را از ساعت 16:30 تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپورت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده دور تعیین خط فرمول یک هلند امروز ۴ شهریور ۱۴۰۲

پخش زنده دور تعیین خط فرمول یک هلند امروز ۴ شهریور ۱۴۰۲