پخش زنده کشتی فرنگی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه می‌توانید پخش زنده کشتی فرنگی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ را از ساعت 15:00 در کشتی فرنگی انتخابی المپیک پاریس 2024 تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپرت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده کشتی فرنگی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

پخش زنده کشتی فرنگی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳