پخش زنده فوتسال تاجیکستان- ازبکستان ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه می‌توانید پخش زنده فوتسال تاجیکستان- ازبکستان ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را از ساعت 11:30 در فوتسال قهرمانی آسیا تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپرت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده فوتسال تاجیکستان- ازبکستان ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

پخش زنده فوتسال تاجیکستان- ازبکستان ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳