پخش زنده فوتبال الوصل - الاتحاد کلبا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه می‌توانید پخش زنده فوتبال الوصل - الاتحاد کلبا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را از ساعت 18:50 در جام ریاست امارات تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپرت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده فوتبال الوصل - الاتحاد کلبا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پخش زنده فوتبال الوصل - الاتحاد کلبا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳