پخش زنده هاکی روی یخ فنلاند - بریتانیا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه می‌توانید پخش زنده هاکی روی یخ فنلاند - بریتانیا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ را از ساعت 13:50 در هاکی روی یخ قهرمانی جهان تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپرت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده هاکی روی یخ فنلاند - بریتانیا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

پخش زنده هاکی روی یخ فنلاند - بریتانیا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳