پخش زنده هاکی روی یخ آمریکا - فرانسه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه می‌توانید پخش زنده هاکی روی یخ آمریکا - فرانسه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ را از ساعت 21:50 در هاکی روی یخ قهرمانی جهان تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپرت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده هاکی روی یخ آمریکا - فرانسه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

پخش زنده هاکی روی یخ آمریکا - فرانسه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳