به گزارش افکارنیوز،

 سعید شیخ زاده با انتشار این عکس نوشت: 

سلطان قلبهایی پرسپولیس

ماشاالله بچه ها 

شیخ زاده