به گزارش افکارنیوز،

روزبه بمانی با انتشار این عکس نوشت: 

ما عربستان سعودی نیستیم

از هیچ نظر

نه مسیٔولینمون

نه اماکن متبرکمون

نه قوانینمون

نه ثروتمون

نه حال مردممون

نه زبانمون

و در اخر اینکه ما هیچوقت نمیخواهیم که سعودی باشیم

ولی اینم هست که خونه‌ی خدای ما تو خونه‌ی اوناس

و خدای اونا تو خونه‌ی همه‌ی ماها

اونا وضعشون اونه

ما وضعمون اینه

اونا کلی خرج میکنن و دعا میکنن مارو ببرن

بعد ما ۱۲۰ دقیقه با صداقت و غیرت میدوییم اونا رو میبریم

اونا بهترین گلزن ما رو به خاطر پول و نفوذشون به ناحق محروم میکنن ولی مربی ما نمیگه اکه باختیم سعودیارو نفرین کنید

حالا این معجزه‌ی خداست؟

یا دعا؟

یا غیرت؟

یا پرسپولیس؟

اگه صداقت و غیرت انقدر توجه خدا رو تو خونه‌ی اونا به ما جلب میکنه

کاش فقط همین یه شب خیلی از مسیٔولین ما صدای شادی مردمو بشنون و #پرسپولیسی شن

فقطططط همییین یه شبببب

به امید قهرمانیمون

روزبه بمانی