به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت: 

خودِ باران است او

که شکوفه می زند از حضورش دل و جان

#بانو #سیمین_معتمدآریا #مهرِ

#بودنت #را #شُکر

فاطمه معتمدآریا