به گزارش افکارنیوز،

مارال بنی‌آدم با انتشار این عکس نوشت:

و دیگر نیست آن دیار خوش تَر، آن جهان بى نقص،همه چى رو به تباهى رفته است،کاش از پس روزهاى سیاه بدمد نور و ترانه.

 

مارال بنی آدم