به گزارش افکارنیوز،

 نادر سلیمانی با انتشر این عکس نوشت:

خواستند ما را دفن کنند غافل از اینکه ما بذر بودیم

تبریک به پرسپولیسیا و ایرانیا

نادر سلیمانی