به گزارش افکارنیوز،

سحر جعفری جوزانی با انتشار این ویدئو نوشت: میان پنجره و دیدن

همیشه فاصله ایست (فروغ فرخزاد)

#فروغ_فرخزاد

سحر جعفری جوزانی