به گزارش افکارنیوز،

محمدحسین میثاقی با انتشار این عکس نوشت: سی و‌هزار سالگی.

 

محمدحسین میثاقی