به گزارش افکارنیوز،

احمد مهران‌فر با انتشار این عکس نوشت:

خدایا اگه حکم باهاته لازم کن

داریم کوت میشیما 

 

احمد مهرانفر