به گزارش افکارنیوز،

روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت:  سلام

این روزها و این شب ها و افتخار حضور در گیلان

این جا ایران شاید کم نظیر ترین سرزمین از نظر تنوع اقلیم ، زیست بوم ،فرهنگ، گویش

لهجه و ...

اینجا کشور هفت اقلیم و فرهنگ کهن

و تاریخ دیرین

تاریخ داشتنى است . گواه است و غیر قابل انکار

اما فرهنگ و تمدن ساختنى است و نگاه داشتنى .

پاس داشتنى است و البته آسیب پذیر

چون شکوفه ایست که مى روید بر تنه ى تاریخ که اگر انبوه باشد بر شاخساران،

گاه وزیدن نسیمى به یکباره درخت را بى برگ و بار نخواهد کرد

چه خوب که اینجا ایران است

چه خوب که ما اینجا کنار همیم

چه حیف که خیلى ها نماندند که ما باشیم

و چه زیباست این جا

تو که هستى که ما باشیم

الهى شکر که سایه ات و مهرت در دل و بر سرمان سایه گسترده

مگر مى شود آرزویى در دلمان باشد و اراده ى بى حد و حصرت توان رسیدنش را در دست ما

در موعدى که خودت مى دانى نگذارد

پس الهى شکر

الهى شکر

الهى شکر

از ته قلبمون براى هم طلب خیر کنیم

که این اقلیم و این دیار و این جهان که با تپشى بزرگ و بى مرز زاده شده با تپش قلبهاى عاشق زنده مى ماند و مى رویاند

یا على

عکس از محمد دارایى عزیزم

روزبه حصاری