به گزارش افکارنیوز،

 علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت:

اون روز که این عکس ثبت شد برام یکی از بهترین روزهای زندگیم بود

چون بازم افتخار کردم به تو و توانایی هات

که معتقدم هنوز فرصتی مناسب برای

ظهور خودش پیدا نکرده.

علی سخنگو