به گزارش افکارنیوز،

شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت: 

مَن اگر با مَن نباشم می شَوَم تنها ترین

کیست با مَن گر شَوَم مَن باشد از مَن ماترین

مَن نمی دانم کی ام مَن ، لیک یک مَن در مَن است

عاقبت .....من واقعی، عیان خواهد شد

هیچ چیز در جهان هستی ثابت نیست.....همه چیز در حال تغییر است .......انسانها ، جوامع ، روابط ، مناسبات، همه در گستره تغییراتی وسیع غوطه ورند ....‌‌..

و تغییر زیباست...زیرا ناشناخته است.....قابل کشف است.....شهود را بیدار می کند ...و در های روزمرگی..و تکرار ......

را در هم می شکند ...........

#شهره_لرستانی#ودودلرستانی

شهره لرستانی