به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: در زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. کنفسیوس

 

ویدا جوان