به گزارش افکارنیوز،

 ستاره اسکندری با انتشار این عکس نوشت: دریغا شیرآهنکوه مردا که توبودی، ما همچنان هیچ

#محمدرضا_شجریان


محمدرضا شجریان