به گزارش افکارنیوز،

نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: 

.یه روزهایی هستند که دورند....

دورند...

دورند....

خیلی دورند...

اما می رسند...

بالاخره

از

راه

میرسند....

نسیم ادبی