به گزارش افکارنیوز،

علی عبدالمالکی با انتشار این عکس نوشت:

سکوت بیشتر از آنچه که

فکر کنی میگوید.

 

علی عبدالملکی