به گزارش افکارنیوز،

بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت:  راه های زیادی رفتم

کارهای بسیار

درس ها و دانشگاه ها

جایزه ها و تشویق ها

تجربه ها ‌و سفر ها

........

اما هنوز و همیشه بزرگترین افتخار زندگیم مادر تو بودن است، دختر قشنگ و خوبم روزت مبارک...

#روز_دختر_مبلرک