به گزارش افکارنیوز،

دریا مرادی دشت با انتشار این عکس نوشت: نظرتون راجع به گندم و یاور چیه؟ 

 

ایل دا