به گزارش افکارنیوز،

 پیام ایرایی(عکاس) با انتشار این عکس نوشت:

تنها یک جمله در وصف مادر؟

(حس مادر فرزندی) حاضری زانو بزنی جلوی پای مادرت دستانشو ببوسی و یک فرم عکس ثبت کنی؟

 

پانته آ بهرام