به گزارش افکارنیوز،

امیرمحمد زند با انتشار این ویدئو نوشت:

البته که براى سلامتى هزاران بار باید خداوند را شکر کرد.