به گزارش افکارنیوز،

الهام پاوه نژاد باانتشار این عکس نوشت:

به ما کسی نگفته است

که خورشید

این همه اندوه را

با خود از کجا می‌آورد

هر روز ...

هرمز علیپور

پی‌نوشت:

از ما همین مانده ! قاب‌هایی که سعی می‌کنیم رنگی باشد! صورتی که پشت ماسک و پوشش گم شده و نگاه‌هایی که دیگر نمی‌داند چه بخواهد و چه بجوید !

به یادگار ماند از سفر کوتاهِ شیراز در آستان سعدی

الهام پاوه نژاد