به گزارش افکارنیوز،

 امیرحسین فتحی با انتشار این عکس نوشت: دوور‌ِ تٌند

 

امیرحسین فتحی