به گزارش افکارنیوز،

 شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت:

خوش عالمی است نیستی ....

که هر جا ایستی...... کس نپرسد کیستی.....

شهره لرستانی