به گزارش افکارنیوز،

محیا دهقانی با انتشار این عکس نوشت: موری به‌طور تمام وقت روی صندلی چرخدار می‌نشست و با این حال پر از فکر بکر و نکته بود. مطالبش را روی هر چه به دستش می‌رسید یادداشت می‌کرد. باورهایش را به رشته تحریر در می‌آورد.به روز کرد.

درباره زندگی در سایه‌ی مرگ می‌نوشت:

«آنچه را میتوانید انجام دهید و آنچه را نمی‌توانید بپذیرید»

«بپذیرید که گذشته هر چه بوده گذشته، گذشته را انکار نکنید»

«بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید»

«هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است».

سه‌شنبه‌ها با موری |#میچ_آلبوم

محیا دهقانی