به گزارش افکارنیوز،

 شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: زهی از نور روی تو چراغ آسمان روشن

تو روشن کرده ای او را و او کرده جهان روشن

#سلام_صبح_بخیر #شاهین_جمشیدی 

 

شاهین جمشیدی