به گزارش افکارنیوز،

جوانه دلشاد با انتشار این عکس نوشت:

 بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد ...

 

جوانه دلشاد