به گزارش افکارنیوز،

 مهدی دارابی با انتشار این عکس نوشت:

روزتون پر از عشق.

 

مهدی دارابی