به گزارش افکارنیوز،

 لاله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: 

این روزهای ما ......فیلمبرداری همچنان در روزهای پاییزی ادامه دارد

همراه با مریم جان موسویان و آقا ابوالفضل....

#لاله_اسکندری #سریال_جشن_سربرون #پاییز #عشایر

 

لاله اسکندری