حامد کلاهداری، بازیگر نقش مسعودِ سریال «پس از باران» در گذر زمان را مشاهده می کنید.

 

حامد کلاهداری