به گزارش افکارنیوز،

یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت:

روزها درگذرند لحظه را دریابیم .

عکس:منوچهر هادی

یکتا تاصر