پدرام کریمی، مجری برنامه‌های تلویزیونی با کنایه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت دلار در کشور، استوری زیر را در صفحه‌اش منتشر کرد.

 

استوری های هنرمندان در فضای مجازی