ریحانه پارسا در پی حواشی اخیر زندگی شخصی‌اش این توئیت را به کنایه منتشر کرد.

 

ریحانه پارسا