به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: شمسی فضل‌الهی عزیز.

مگه خوشگلتر از شما بازیگر داریم.

افتخار دومین همکاری بعد از عاشقانه یک

در گیسو (عاشقانه٢)

حضور گرم شما آرامش و اعتبار در کار ماست.

دوستتون داریم.

ماندگار باشید برای هنر این سرزمین. 

منوچهر هادی