علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت:

هممون یه خاطره تلخ و شیرین

با نیسان آبی تو این جاده ها داریم

پشت همشون هم یه جمله ماندگار

نوشته شده.

بهترین جمله ایی که خوندین چی بوده؟

علی سخنگو