بهنوش طباطبایی در دوره دکتری روانشناسی پذیرفته شد.

طباطبایی با انتشار این استوری‌های از کسانی که به وی تبریک گفتند، تشکر کرد.

 

بهنوش طباطبایی

1

2