ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت:

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی.

 

ژیلا امیرشاهی