به گزارش افکارنیوز،

امیر محمد متقیان با انتشار این عکس نوشت:

آخر هفته تون رنگی.

امیرمحمد متقیان