شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

آقاى کریم مبارکه عزیز یادتان همیشه با ما خواهدماند.

#کریم_اکبرى_مبارکه#بازیگر#تئاتر#تأتر#پیشکسوت#تلویزیون#سینما#ادره_تئاتر#خانه_تئاتر#کروناویروس#کرونا#کرونا_را_جدى_بگیریم

 

کریم اکبری مبارکه