بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت:

جان دل هایم رفقای قدیمی در پروژه گیسوی دو”عاشقانه”

 

بهاره رهنما