احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت: در کنار استاد #فریدون_فرح_اندوز بیشتر ایشان را با صداى ماندگارشان در جایگاه راوى فیلم محمد رسول الله شاهکار مصطفى عقاد به یاد مى آورند.

اما آقاى فرح اندوز گنجینه اى ماندگار از خوانش پاکیزه و درست اشعار شعراى بزرگى چون حافظ وخیام و اخوان و مشیرى و سپهرى و...به جا گذاشته اند . و البته صدها برنامه مهم تلویزیونى و رادیویى در حوزه هاى تاریخ و ادبیات و سیاست که احتمالا بیشترشان از سال ٥٧ تا کنون در آرشیوهاى صدا و سیما خصوصا شبکه دو خاک میخورد.

خداوند ایشان را همواره سلامت نگه دارد

عکس مربوط به تابستان سال ١٣٩٧ 

احسان کرمی