پدرام کریمی، مجری برنامه‎های تلویزیونی، جمله‎ای زیبا و قابل تأمل از شهید  ابراهیم هادی  را در استوری اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

 

جمله ای از ابراهیم هادی