علی زندوکیلی، خواننده جوان موسیقی سنتی ایرانی تصویری پاییزی از خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

 

علی زندوکیلی در پاییز نیشابور