سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:

آرامش خصلتی ست که از نیرومندیِ جان می آید..

#جان_شیفته

#رومن_رولان

سانیا سالاری