رضا بهرام با انتشار این عکس نوشت:

بماند به یادگار از ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز ۲۵ آبان ۹۹.

بعد از تقریبا ۴۰ ساعت بیداری و کار

امیدوارم بتونیم موزیک هایی درخور شأن شما عزیزان تولید کنیم.

 

رضا بهرام

رضا بهرام